top of page

Over ons

Ons team 

Een laagdrempelig geïntegreerd wijkcentrum / Un centre de quartier accueillant et intégré

De Buurtwinkel is een laagdrempelig geïntegreerd wijkcentrum, dat bestaat uit een divers en op elkaar afgestemd pakket aan deelwerkingen.  We werken op de verschillende beleidsdomeinen welzijn, gezondheid, onderwijs, opleiding, tewerkstelling en cultuur. Zo proberen we een geïntegreerd antwoord te bieden op de noden en behoeften van de mensen in de wijk.

 

Hoe wordt in de Buurtwinkel het concept van een geïntegreerd wijkcentrum concreet ingevuld?

Bezoekers (bestaande uit de meest behoeftige bewoners, mensen zonder papieren, daklozen, …) worden opgevangen in het sociaal onthaal. Dit is enerzijds een trefpunt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, in discussie kunnen gaan, problemen in de wijk kunnen aankaarten,… Gelijktijdig kunnen mensen met hun hulpvragen terecht in het sociaal infopunt. Dit is de EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) voor kleine, concrete individuele hulpvragen.

Armoedebestrijding is één van de belangrijkste opdrachten van De Buurtwinkel vzw. Hierbinnen kunnen we de ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’ situeren. Aangezien De Buurtwinkel zich in Brussel bevindt, maakt het ook deel uit van het Brussels Platform Armoede. Met de Vereniging proberen we een duurzaam proces af te leggen met de bezoekers van het sociaal onthaal, de wijkbewoners en passanten. De

Daarnaast is er het wijkopbouwwerk waarmee de Buurtwinkel, via de methodiek van projectmatig werken, tracht de fysieke en sociale leefbaarheid in de wijk te verhogen. Tot slot heeft de Buurtwinkel een klusjesdienst en uitleendienst waarop beroep gedaan kan worden door de meest behoeftige wijkbewoners.

bottom of page